Priser

Priser 2019

Vuggestue pr. mdr. 3.536 kr. i 11 måneder. (Juli måned er betalingsfri).

Dette er inklusiv fuld kost.

Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads.