Læreplaner

Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Det er op til det enkelte dagtilbud, hvordan det vil gribe arbejdet an – men det er et krav, at læreplanen skal indeholde mål for børns læring inden for seks centralt fastsatte temaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling (læs om temaet på emu.dk)
  • Sociale kompetencer (læs om temaet på emu.dk)
  • Sprog (læs om temaet på emu.dk)Krop og bevægelse (læs om temaet på emu.dk)
  • Naturen og naturfænomener (læs om temaet på emu.dk)
  • Kulturelle udtryksformer og værdier (læs om temaet på emu.dk).
  • Krop og bevægelse (læs om temaet på emu.dk)

Det skal fremgå af læreplanen, hvordan børnemiljøet bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Du kan læse mere om de seks temaer i kapitel 16 i vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud. Her står blandt andet hvilken funktion læreplanerne har, hvordan de udarbejdes, og hvordan de evalueres.

Du kan finde de pædagogiske læreplanerne HER.