Børnehave/vuggestuen ‘Mikael & Bette Mikael’ søger leder

Midt i travlheden ligger en privat børnehave og vuggestue, hvor børn får lov til at være børn, og have en tryg og rolig hverdag.

 

Vil du påtage dig ansvaret og stå i spidsen for en privat institution med stærke værdier? Kan du se dig som en leder for en institution, der lægger stor vægt på ro, nærvær og autentiske voksne?

Mikael & Bette Mikael består af to huse på samme matrikel, der fungerer som en aldersintegreret institution. Børnehaven rummer 23 børn og vuggestuen 16 børn.

Vi lægger stor vægt på at give børnene en harmonisk og efterlignelsesværdig hverdag, hvor de kan spejle sig i rolige og tydelige voksne. Vi arbejder ud fra Steinerpædagogikkens syn på barnet og barnets udvikling, og vores hverdag er derfor bygget op omkring en daglig, en ugentlig og årets rytme.

Vi søger en daglig leder på fuld tid til at lede vores i alt 9 faste pædagoger og medhjælpere. Stillingen skal besættes pr. 1. maj 2019, eller snarest derefter.

Du skal være uddannet pædagog og enten have ledererfaring eller have været et ’fyrtårn’ i dit tidligere pædagogiske arbejde. Som leder har du ikke kun ansvaret for den daglige drift og institutionens pædagogik men også for personaleledelse, administration og økonomistyring med hjælp fra LDD (Landsorganisationen Danske Daginstitutioner), som står for vores regnskab. I jobbet er der foruden de ledelsesmæssige opgaver også både praktiske- og pædagogiske opgaver.

Hos os er den daglige leder nærværende og synlig for såvel medarbejdere, som børn og forældre. Arbejdet indebærer en stor del kommunikation med forældre og bestyrelse, hvorfor det vil en fordel hvis du værdsætter de nære relationer herimellem. Det forventes ligeledes at du på daglig basis formår at støtte, motivere og vejlede vores dedikerede medarbejdere i det pædagogiske arbejde.
Hos os bliver du en del af et inspirerende arbejdsmiljø med engagerede medarbejdere og stor opbakning fra forældre og bestyrelse.

Kan du se dig selv som leder af Mikael & Bette Mikael – børnehave og vuggestue, vil vi glæde os til at høre fra dig.

__________________________________________

Mikael & Bette Mikael
Børnehave og vuggestue
Vester Thirupvej 28
9800 Hjørring

Vi tilbyder:
Fuldtidsansættelse
Almindelige vilkår

Vigtige datoer:
Ansøgningsfrist:
d. 24. marts 2019

Samtalerunde 1: uge 14
Samtalerunde 2: uge 15

Stillingen ønskes besat pr.:
1. maj 2019, eller snarrest derefter.

Ansøgningen sendes til:
Stedfortræder Anne Holm
post@mikaelbettemikael.dk

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Stedfortræder Anne Holm på post@mikaelbettemikael.dk

eller Bestyrelsesformand
Nina Frederiksen på ninaymehr@gmail.com

Arbejdspladsen ligger i Hjørring.