Priser

Priser 2019

Børnehave pr. mdr. 2.431 kr. i 11 måneder. (Juli måned er betalingsfri).

Dette er inklusiv fuld kost – dog har børnene madpakke med hjemmefra til frokosten om onsdagen.

Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads.